เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศ

http://www.un.org/law/ เว็บไซต์กฎหมายระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ
http://www.austlii.edu.au/ เป็นเว็บไซต์ซึ่งรวบรวมตัวบทกฎหมาย คำพิพากษา และข้อมูลกฎหมายของออสเตรเลีย
http://www.crimesofwar.org/ แหล่งรวมข่าวคราว บทความทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
http://www.findlaw.com/ หนึ่งในเสิร์ชเอ็นจิ้นกฎหมายที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกา
http://www.law.com/ เว็บไซต์กฎหมายสหรัฐอเมริกา โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจ
http://www.lawguru.com/ เสิร์ชเอ็นจิ้นกฎหมายอันลือชื่อของสหรัฐฯ
http://www.law.cornell.edu/ เว็บไซต์ซึ่งเป็นประตูไปสู่การค้นคว้าข้อมูลกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
http://www.law.cam.ac.uk/urllists/law-jour.htm รวมลิ้งค์ไปยังวารสารกฎหมายต่างประเทศออนไลน์
http://www.law.cam.ac.uk/urllists/lawfacul.htm รวมลิ้งค์ไปยังมหาวิทยาลัยของอังกฤษซึ่งเปิดสอนวิชากฎหมาย
http://www.law.cam.ac.uk/urllists/law_rept.htm รวมลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ในแวดวงกฎหมายอังกฤษและทั่วโลก
http://law.gov.au/wotl.html เว็บไซต์กฎหมายออสเตรเลีย จัดทำโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของออสเตรเลีย
http://www.library.tufts.edu/ginn/ginn_er.html แหล่งรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายFletcher School of Law
http://www.iuscomp.org/gla/ รวมกฎหมายเยอรมันที่แปลเปนภาษาอังกฤษ มีอัพเดทอยู่เรื่อยๆ
http://www.hmso.gov.uk/legis.htm รวมกฎหมายลายลักษณ์อักษรของสหราชอาณาจักรย้อนหลังถึงปีค.ศ. 1988
http://www.prospects.ac.uk สำหรับผู้สนใจ ศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร การค้นหา lawschool และคอร์สต่างๆ
http://www.education.guardian.co.uk/higher/unitable/0,11985,723568,00.html จัดอันดับ lawschool
http://www.cnn.com/LAW/ เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารทางด้านกฎหมายของ CNN
http://www.lpig.org/ เป็นเว็บ portal ทางด้านกฎหมายที่ดีมากอีกเว็บไซต์หนึ่ง
http://www.lawschool.com/ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษากฎหมาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
http://www.lexis-nexis.com/ เว็บไซต์กฎหมายชื่อดังของอเมริกามีข้อมูลแน่นและครบถ้วน แต่ต้องเสียค่าบริการ
http://web2.westlaw.com เว็บไซต์กฎหมายคู่แข่งของ lexis-nexis เสียค่าบริการเช่นกัน
http://www.ssrn.com/lsn/index.html รวบรวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลดฟรี
http://www.lawschool.cornell.edu/library/feminism/ เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Feminist legal study
http://www.ilpf.org/ เว็บไซต์กฎหมายที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโดยสถาบัน Internet Law and Policy Forum (ILPF)
http://www.cli.org/ รวบรวมข้อมูลและบทความเกี่ยวกับ cyberspace law
http://www.gseis.ucla.edu/iclp/cyberbus.htm รวมบทความเกี่ยวกับ cyberspace law
http://www.gseis.ucla.edu/cgi-bin/parser.pl/www.gseis.ucla.edu/iclp/ คำพิพากษาเกี่ยวกับ cyberspace law http://www.familylawcentre.com/menu.html เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวของแคนาดา
http://cyber.law.harvard.edu/ ศูนย์ศึกษากฎหมายไซเบอร์สเพซ Berkman Center for Internet and Society
http://www.law-services.org.uk/ ฐานข้อมูลสำนักกฎหมาย เนติบัณฑิต คอร์สกฎหมาย ของประเทศสหราชอาณาจักร
http://www.law.warwick.ac.uk/ เว็บไซต์กฎหมายของมหาวิทยาลัย Warwick ประเทศอังกฤษ
http://www.asialaw.com/ เว็บไซต์ของนิตยสาร Asia Law มีข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานกฎหมายชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย
http://www.jurist.law.pitt.edu/ เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลกฎหมาย ข่าวสาร โดยมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก สหรัฐอเมริกา
http://www.lectlaw.com/ ห้องสมุดกฎหมายบนอินเทอร์เน็ตจัดทำโดยนาย Ralf Rinkle มีเนื้อหาจัดเป็นหมวดหมู่
http://www.lawsource.com/also/ American Law Sources On-line แหล่งรวบรวมข้อมูลกฎหมายและลิ้งค์ฟรี
http://www.nolo.com/ เว็บไซต์ให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นของสหรัฐอเมริกา เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
http://www.questia.com ห้องสมุดออนไลน์ที่ใหญ่และดีที่สุดในปัจจุบัน รวบรวมบทความและหนังสือทางด้าน

Close