ข่าวสาร

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง

#สำนักงานศาลปกครองกลาง
ศาลปกครองสูงสุด
นายสุขุม ทองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ได้กรุณาให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
นางสาวปุญญาดา จงละเอียด
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 24 รูป 36 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง รับชมการสาธิตการใช้ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) รวมทั้งเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง ของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต่อไป

ทั้งนี้ขอขอบคุณ
นายสุขุม ทองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง

ที่อำนวยความสะดวก ทั้งในส่วนของห้องรับรอง และ ในการฉันน้ำปานะ ของคณะผู้ศึกษาดูงาน

Show More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close