ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ นิสิตภาคบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวนการวิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ในนามของ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ นิสิตภาคบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวนการวิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565
Show More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close